Studiul preliminar al fezabilitatii proiectului de livada este obligatoriu Dacă nu sunteți specialist în cultura nucului și nu ați reușit să vă documentați în privința aspectelor importante de care trebuie să țineți cont atunci când intenționați să înființați o plantație multianuală este important să cunoașteți că prealabil plantării trebuie realizată o investigație despre fezabilitatea livezii în regiunea în care se află terenul și dacă în general pomii pot fi plantați în terenul de care dispuneți.

Examinarea generală a situării terenului, a expoziției, a gradului de înclinare, altitudinii față de nivelul mării, expunerea față de vânturile dominante, gradul de suficiență a apei din precipitații în regiune și gradul de captare a apelor de suprafață, determinarea temperaturilor medii anuale și a minimelor absolute în perioada rece.

Examinarea hidrografiei, a vegetației regiunii și a influenței antropice și impactul acestora asupra fezabilității proiectului.

Analiza vizuală granulometrică și a texturii solului, calculul pH-ului, stabilirea adâncimii stratului fertil de sol, evaluarea gradului de erodare a solului inclusiv a erodării potențiale.

SFATURILE ȘI RECOMANDĂRILE care rezultă din această examinare:

1.

Eventuale amendamente necesare pentru corectarea reacției solului (doar după o analiză chimică pertinentă suplimentară)

2.

Ameliorări posibile în structura pe orizonturi a fertilității solului

3.

Lucrări ale solului obligatorii înainte de plantare și după plantare

4.

Cele mai adaptate soiuri și argumentarea noastră pentru fiecare dintre cele care pot fi recomandate pentru terenul respectiv

5.

Condiții speciale de întreținere a plantației în cazuri aparte

6.

Distanțe de plantare

7.

Posibilitatea/ imposibilitatea plantării unor culturi intercalare

Comandă/Cere o ofertă